RP&W R. Pod¶wiadek i Wspólnicy Kancelaria Prawna
 
 

Publikacje

"Wielka encyklopedia prawa",
R. Pod¶wiadek, współautor
Warszawa, 2001 - 1 wydanie, 2005 - 2 wydanie

"Prawo europejskie w pytaniach i odpowiedziach",
M. R. Pod¶wiadek/A. Kwecko,
Warszawa 2000, tłumaczenie,
orygina?: "Examinatorium Europarecht"
Ch. Zacker/S. Wernicke,
Köln, Berlin, München, 2000

"Prawo europejskie",
M. Władziński/M. R. Pod¶wiadek,
Warszawa 2002, tłumaczenie,
oryginał: R. Streinz, "Europarecht",
Heidelberg, 2001

"Spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci±
jako komplementariusz w spółce komandytowej
",
M. R. Pod¶wiadek,
PPH 10/2001

"Uznawanie orzeczeń s±dów zagranicznych
w prawie polskim, niemieckim i według
Konwencji z Lugano
",
A. Kwecko,
Warszawa, 2002

"Spółka komandytowa w organizacji",
M. R. Pod¶wiadek,
PPH 09/2004
Photo: Piotr Belz
Kancelaria Prawna RP&W R. Pod¶wiadek i Wspólnicy
ul. Bukowińska 24A/111, 02-703 Warszawa,
tel: +48 (22) 498 59 05