RP&W R. Podświadek i Wspólnicy Kancelaria Prawna

 

 

Systemy rozliczeń

W naszej Kancelarii stosujemy następujące systemy rozliczeń:

System rozliczeń godzinowych
Wynagrodzenie określone jest na podstawie liczby przepracowanych godzin, przy czym zestawienie wykonanych czynności i czas pracy ujęte są w rozliczeniu czasowym dołączanym do faktury.

System wynagrodzenia zryczałtowanego
Wysokość wynagrodzenia Kancelarii może być określona ryczałtowo za wykonanie konkretnego zlecenia bez względu na nakład pracy jaki jest z tym związany, co pozwala z góry przewidzieć koszty obsługi prawnej.

System wynagrodzenia zryczałtowanego z limitem godzin
Przy stałej obsłudze prawnej stosujemy system, w którym pracownicy Kancelarii pozostają do dyspozycji Klienta określoną ilość godzin w miesiącu, a wynagrodzenie jest ustalone wg stawki ryczałtowej.

Wynagrodzenie w przypadku postępowań sądowych
W przypadku postępowań sądowych wynagrodzenie jest negocjowane w każdej indywidualnej sprawie. Niemniej jednak w przypadkach typowych stosujemy stawki ustawowe. W indywidualnie uzgodnionych przypadkach podejmujemy się również zastępowania Klientów przed sądami organizując jednocześnie finansowanie procesu.
Photo: Piotr Belz
Kancelaria Prawna RP&W R. Podświadek i Wspólnicy
ul. Bukowińska 24A/111, 02-703 Warszawa,
tel: +48 (22) 498 59 05