RP&W R. Podświadek i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Roman Podświadek 

e-mail: roman.podswiadek@rpw.pl

Edukacja: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Studium Podyplomowe dla Radców Prawnych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Języki: język polski, język niemiecki, język rosyjski

Publikacje: współautor Wielkiej Encyklopedii Prawa Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Wyd. I. 2001 r., Wyd. II (zmienione) 2005 r.

Inne: przed założeniem Kancelarii dyrektor Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków (PKZ) w Zamościu największe przedsięwzięcia PKZ w tamtym czasie to: rewaloryzacja Starego Miasta w Zamościu, prace konserwatorsko budowlane i konserwatorskie w Rydze, Poczdamie, Moskwie i Petersburgu; nagroda Ministra Pracy i Płac za pracę: Wypowiedzenie zmieniające stosunek pracy; współinicjator pierwszej polsko-niemieckiej umowy o partnerstwie miast Zamość - Schwäbisch Hall; sędzia Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo - Handlowej
Photo: Piotr Belz
Kancelaria Prawna RP&W R. Podświadek i Wspólnicy
ul. Bukowińska 24A/111, 02-703 Warszawa,
tel: +48 (22) 498 59 05